nechajte nás hrať sa

PREDSLOV

Každý úspešný športovec raz stál na začiatku svojej cesty. Kto na nej hral najdôležitejšiu úlohu? Rodičia. 

Rodičia, ktorí vedú svoje deti k športu a výrazným spôsobom tak tvarujú ich psychiku.

Preto je potrebné, aby rodič rozumel systému rozvoja a mal základné vedomosti o tom, čo prospieva jeho dieťaťu, a naopak, čo sa negatívne podpisuje pod vývinom.
Vďaka poznatkom, ktoré nadobudnete po prečítaní tohto materiálu, oveľa lepšie pochopíte systém rozvoja z dlhodobého hľadiska a budete oveľa lepšie vplývať na dieťa tak, aby rástlo nielen športovo, ale aj osobnostne!


VOĽNÁ AKTIVITA VS. ORGANIZOVANÁ AKTIVITA

Jednou z výrazných zmien v poslednom období je pomer voľných a organizovaných foriem športovania.

Naša generácia chlapcov a dievčat trávila veľkú časť dňa vonku a po škole hrávala rôzne športy, často na ulici či na parkoviskách. Nebolo treba, aby ich rodičia niekam vozili alebo im organizovali športové aktivity.

V súčasnosti však vidíme najmä organizované formy tréningu. Rodičia musia dieťa priviesť na tréning a odviesť z neho a počas neho mu ustavične diktujú, čo má robiť.

Zabúda sa, že práve voľná hra prináša veľa výhod. Podporuje sa samostatnosť, budovanie vzťahov, vnútorná motivácia a aktívne učenie objavovaním.

Deti sa hrajú, pretože chcú a baví ich to, nie preto, lebo musia.

Treba si uvedomiť, že tzv. ulica bola možno najprirodzenejšia športová príprava, akú sme tu mali a akú môžeme svojim deťom ponúknuť.


RADY PRE RODIČOV

Nechajte deti hrať sa rozmanité športové hry. Okrem potrebného všestranného rozvoja rozvíjate aj sebarealizáciu detí, samostatnosť a vnútornú motiváciu.


PREČO DETI ŠPORTUJÚ?

1. Chcú sa zabávať.

2. Chcú športovať s kamarátmi.

3. Chcú robiť niečo, v čom sú dobré.

4. Chcú byť fit.

 

Deti sa venujú športu z rôznych dôvodov a ich motivácia sa časom, vekom a dospievaním mení.

 

Preto si pred každou sezónou položte nasledujúce otázky:

Prečo som dal dieťa na šport?

Čo dúfam, že moje dieťa získa?

Ak si mám klásť otázky, mali by byť už písané presne tak, ako si ich kladiem.

 

RADA PRE RODIČOV

Svoju pozornosť a snahu sústreďte radšej na to, aby ste deťom pomohli dosiahnuť ich vlastné ciele a nie Vaše ciele cez deti.


PREČO DETI SO ŠPORTOM KONČIA?

Aj napriek tomu, že dôvody detí na odchod sú rôzne, niektoré hlavné témy sa opakujú.

1. Nedostatok zábavy.

2. Nedostatok času.

3. Tlak zo strany rodičov.

4. Preceňovanie víťazstva.

 

Komplikácie môžu nastať vtedy, keď rodičia veria, že ich deti „prejdú celú cestu“ hladko od začiatku až po profesionálnu úroveň.

Aj keď niekoľko vybraných detí túto cestu zvládne, pravdepodobnosť, že to tak naozaj bude, je nízka.


Ako vytvárame tlak? 

Sme nadmerne zaangažovaní.

Kričíme z tribún.

Verbálne aj neverbálne reagujeme na chyby svojich detí.

Chceme zastúpiť trénera.

 

Ak nebudete akceptovať chyby svojich detí, nemôžete očakávať, že v dôležitých momentoch budú uvoľnené a kreatívne.

 

RADA PRE RODIČOV

Chyby vnímajte z dlhodobého hľadiska ako dôležitý prvok v procese učenia sa. Akceptujte chyby svojich detí a podporujte ich kreativitu.


PRECEŇUJETE VÍŤAZSTVO?

 
Ide vám o to, aby sa dieťa zlepšovalo a užívalo si florbal, alebo aby vyhrávalo a nosilo medaily?

Ak chcete, aby vyhrávalo a nosilo medaily, asi by ste mali prehodnotiť, či naozaj ide o záujem vášho dieťaťa alebo Váš.

 

RADA PRE RODIČOV

U mladých športovcov je potrebné sústrediť sa na proces zlepšovania a nevidieť hlavný zmysel vo výhrach.


SKORÁ ŠPECIALIZÁCIA

Mnohí rodiča a tréneri tvrdia, že skorá špecializácia je nevyhnutná na to, aby sa z dieťaťa stal elitný florbalista.

V skutočnosti to však nie je pravda. Americký olympijský výbor i mnohí špičkoví tréneri a fyziológovia tvrdia pravý opak – skorá špecializácia obmedzuje potenciál hráčov.


Čo skorá špecializácia znamená?

O skorej špecializácii hovoríme vtedy, keď sa hráč až do pubertálneho veku venuje len jednému športu s cieľom zrýchliť rozvoj zručností. 

Na jednej strane to síce znie logicky, no vedecké výskumy poukazujú na pravý opak. 

 

RADA PRE RODIČOV

Ak chcete mať zo svojho dieťaťa dobrého hráča, musí byť v prvom rade dobrým atlétom. Jednotlivé zručnosti a chápanie hry sa prenášajú zo športu do športu.

 

SKORÁ ŠPECIALIZÁCIA

Ak chcete, aby vaše dieťa vynikalo už v detstve tým, že má viac nahratých hodín len v jednom športe, rátajte s niekoľkými komplikáciami. Zo začiatku síce môže vynikať, no svojím prístupom uňho zvyšujete riziko vyhorenia a vzniku zranení.

Mládežnícky úspech nepredpovedá úspech v seniorskom veku.

 

RADA PRE RODIČOV

Podporujte svoje deti v tom, aby sa venovali viacerým športom až do pubertálneho veku.


KOMUNIKÁCIA

Komunikácia rodičov je nesmierne dôležitá vzhľadom na sebaúctu a motiváciu dieťaťa.

Zo strany rodičov je najdôležitejšie pochopiť, že komunikácia, ktorú rodič vníma ako podporujúcu, môže dieťa vnímať ako nátlakovú.

Ak chcete svoje dieťa v športe naozaj podporiť, musíte vedieť, čo od vás očakáva ono samo.

 


Aké otázky nemám používať pri komunikácii s mladým športovcom?

Vyhral(a) si?
Koľko gólov si dal(a)?

 

 

Prosíme Vás, aby ste sa po turnajoch, zápasoch vašich deti nepýtali tieto otázky:

Dal(a) si gól?
Vyhrali ste?

 

 

Využívajte komunikáciu, ktorá podporuje vnútornú motiváciu, napríklad takto:

Bavil(a) si sa dnes?
Čo sa ti podarilo?
Čo si spravil(a) dobre?
Čo si sa naučil(a)?
Rád sa pozerám, ako hráš.

 

Prosíme Vás, aby ste sa po turnajoch, zápasoch vašich deti pýtali tieto otázky:

Ako si si zahral(a)?
Čo si sa nové naučil(a)?
Bavilo Ťa to?

 


POZITÍVNA VS NEGATÍVNA PODPORA

Podpora a uznanie sú dôležité aspekty rodičovstva nielen v športe, ale aj mimo neho. Účinné sú však len vtedy, keď ich rodičia poskytnú svojim deťom po úspešných aj po neúspešných výsledkoch.

 
Príklady POZITÍVNEJ podpory a uznania:

„Snaž sa a zabav sa.“

„Bola to ťažká prehra, ale som na teba hrdý, lebo si sa nevzdal(a) ani proti lepšiemu súperovi.“

„Veľmi sa snažíš a môžem povedať, že sa to naozaj vypláca, lebo si ukázal(a), že hráš pre svoj tím.“


Príklady NEGATÍVNEJ podpory a uznania:

„Dnes ti to šlo oveľa lepšie než ostatným deťom v tvojom tíme.“

„Mám rád, keď dáš gól a tvoj tím vyhrá.“

„Keďže si vyhral(a), vezmem ťa von na...“

 

RADY PRE RODIČOV

Svojmu dieťaťu prejavujte bezpodmienečnú lásku a podporu.

Verte trénerom.

S trénerom komunikujte v správnom čase a na správnom mieste (určený čas po tréningu, nikdy nie pred, počas a po zápase!!!).

Pamätajte, že organizovaný šport má byť v prvom rade zábava.

Ak Vám je čokoľvek nejasné, spýtajte sa trénera (určený čas po tréningu, nikdy nie pred, počas a po zápase!!!).


ČO DETI NECHCÚ

 
Čo deti NECHCÚ od svojich rodičov pri športových výkonoch?
 

1. PRED SÚŤAŽOU

Komentáre týkajúce sa výkonu dieťaťa.
Debatovanie o očakávaných výhrach.
Taktické rady bez vedomostí.

 


2. POČAS SÚŤAŽE

Zastrašovanie súpera.
Upozorňovanie na seba.
Kritizovanie a koučovanie dieťaťa či tímu.
Rozhovory s funkcionármi, trénermi či s druhými rodičmi.
Vypískanie súperovho tímu.


3. PO SÚŤAŽI

Kritika výkonu.
Obviňovanie rozhodcu alebo iných z výsledku.
Zameriavanie sa na negatíva výkonu.

 


ČO DETI CHCÚ

 
Čo deti CHCÚ od svojich rodičov pri športových výkonoch?
 
1. PRED SÚŤAŽOU

Pomôcť športovcovi, aby bol fyzicky pripravený.
Venovať pozornosť potrebám detí v rámci mentálnej prípravy, aby si verili a tešili sa na tréning či na zápas. 
Aby boli na mieste načas a vyhli sa tak zbytočnému časovému tlaku.

 

 

2. POČAS SÚŤAŽE

Dodržiavanie etikety a pravidiel.
Pozitívny tón aj reč tela.
Kontrola emócií.
Uznanie dobrého výkonu (a to aj súperovho).
Povzbudenie a podpora pri slabom výkone. 

 

3. PO SÚŤAŽI

Pozitívna spätná väzba za úsilie aj po prehre.
Priestor na vyrozprávanie a podelenie sa o emócie.
Spätnú väzbu dávajte až vtedy, keď je dieťa na ňu pripravené.

 


TYPY FLORBALOVÝCH RODIČOV

 
Nájdete sa v nich alebo poznáte vo svojom okolí takýto typ rodiča?

 
1. NEZAINTERESOVANÝ RODIČ

Nestará sa o dieťa, nevychováva ho, šport vníma ako ,,Úschovňu". Šport preňho neznamená dôležitú úlohu.

+ Výhody: samostatnosť, tréner preberá rolu rodiča.

- Nevýhody: neposkytuje podporu a výchovu.


2. RODIČ OCHRÁNCA

Šport vníma ako výhodný, ale ohrozujúci, rešpektuje trénera a šport.

+ Výhody: nápomocný, rešpektujúci.

 - Nevýhody: mäkký prístup, implikuje nesamostatnosť.


3. RODIČ MECENÁŠ

Vychováva dieťa ekonomicky nadštandardne, vníma šport ako „dobrú investíciu“, obdivuje vysoké výkony, v športe ambiciózny, bez rešpektu, stráca trpezlivosť, občas nevhodne zasahuje.

+ Výhody: finančná výpomoc, kladie vysoké nároky.

- Nevýhody: nemá čas, autorita v pozadí, implikuje nedostatok rešpektu.

 

4. RODIČ EXPERT

Vychováva dieťa, akoby bol sám trénerom, šport dieťaťa je jeho „pracovnou náplňou“, nenaplnené ambície premieta na dieťa, zásah do autority trénera.

+ Výhody: dôsledný, náročný.

- Nevýhody: príliš tlačí, čím vyvoláva u dieťaťa odpor k športu.

  
5. RODIČ TRÉNER

Trénuje/vychováva dieťa ako budúceho šampióna, šport vníma ako obživu pre seba, prípadne aj pre dieťa, dieťa vníma ako vlastnú „výkladnú skriňu“.

+ Výhody: dôslednosť, dobre nastavený režim.

- Nevýhody: hyperkritický, implikuje u dieťaťa únik.


DESATORO PRE RODIČOV

1. Dôveruj trénerovi fandite a povzbudzujte, zatlieskajte aj súperovi, ktorý sa snažil hrať Fairplay, či vyhral, alebo prehral, Vaša úloha je byť jeho najlepším fanúšikom, povzbudzujte každého hráča v tíme Vášho dieťaťa, správajte sa primerane svojmu veku, relaxujte a bavte sa.

2. Šport je v prvom rade zábava, bavte sa s nami, florbal je hra, oceňte povzbudením každú skvelú hru bez ohľadu na to, kto ju hrá, súper nie je nepriateľ, pamätajte, že hra je určená pre Vaše dieťa, nie pre Vás, Vy už ste mali svoju šancu, na rade je Vaše dieťa, urobte svoje dieťa šťastným a hrdým na to, že ste tam a povzbuďte ho, nezabudnite žiť svoj vlastný život.

3. Nechaj deti hrať rôzne športy, staňte sa dobrovoľníkom, ktorý môže pomôcť trénerovi a tímu akýmkoľvek spôsobom, ktorý je potrebný, buďte skvelým vzorom.

4. Neprojektuj svoje nesplnené sny do detí, pomôž im splniť tie ich, uvedomte si, že ste sa prišli pozrieť na oddychovú zábavnú činnosť, uvedomte si, že ste tu pre svojho syna alebo dcéru, pozerajte sa na úsilie a výkon svojho syna, dcéry z dlhodobej perspektívy.

5. Akceptuj chyby svojich detí a podporuj ich kreativitu buď pozitívny, ak nemáte čo dobré povedať, radšej nehovorte nič.

6. Chyby sú dôležitý prvok učenia, oceňte naše zručnosti, ale hlavne snahu.

7. Maximalizuj u svojich detí radosť a nadšenie zo športu, nenadávajte a neraďte nám krikom, čo máme na ihrisku robiť, radí nám tréner.

8. Podporuj a povzbudzuj svoje dieťa za každých okolností, pomáhajte nám, aby sme sa zlepšovali, podporujte trénera a jeho rozhodnutia.

9. Rolu lídra pri športe prenechaj trénerovi, ty podporuj, rešpektuj našich súperov a ich fanúšikov, nenadávajte rozhodcovi, keď urobil chybu, aj on nám pomáha rásť, buďte empatický a pochopte náročnú prácu, ktorú má každý rozhodca.

10. Pamätaj, úspech v mladosti nesúvisí s úspechom v dospelosti, hlavný cieľ nie je víťazstvo, ale radosť z hry, nechcite výhru za každú cenu, v živote ide o viac než o florbal.


AKO SA SPRÁVAŤ NA ZÁPASOCH VAŠICH DETÍ


MILÍ RODIČIA, sme veľmi radi, že Vašim deťom fandíte a chodíte sa na ich zápasy pozerať.


DEŇ ZÁPASU JE NÁŠ DEŇ, kde každý z nás chce ukázať, čo sa na tréningu naučil.


KAŽDÝ Z NÁS CHCE VYHRAŤ, ale i keď by sa nám to dnes na zápase nepodarilo, nič sa predsa nedeje. Pre nás je dôležitá radosť a zážitok z hry, než získané body a trofeje!!!


NECHAJTE NÁS PROSÍM HRAŤ, je to náš tréning alebo zápas. Povzbudzujte, fandite ale prosím nekritizujte nás!!!


Vážení fanúšikovia, rodičia, hráči, tréneri, hostia,

v záujme zdarného priebehu zápasov, ako aj v záujme zdravia všetkých zúčastnených, prosíme Vás o ohľaduplné fandenie pri všetkých florbalových zápasoch. Pri zvýšenej hladine hluku dochádza k situáciám, že hráči nepočujú pískanie rozhodcu, zapisovatelia majú sťažené podmienky pri zápise, zdravotníci a organizátori, ktorí sú nepretržite v tomto hlučnom prostredí majú taktiež sťažené podmienky pri výkone svojej práce. 

Preto Vás žiadame, aby ste fandili slušne, obmedzili používanie zvukovo malebných nástrojov (bubny, trúbky, rapkáče a pod.), resp. ich vôbec nepoužívali, nakoľko zápasy prebiehajú v uzatvorenom hracom priestore.

Ďakujeme za pochopenie, rešpektovanie.


DETSKÁ PROSBA NA ZÁVER

Prosíme dodržiavajte tieto pravidlá a pripravte pre nás, aj pre Vás príjemnejšie a zábavnejšie florbalové prostredie, kde je hlavným cieľom radosť z hry. Pokiaľ nie ste schopní tieto pravidlá dodržiavať, nie ste našimi naozajstnými fanúšikmi a my deti Vás prosíme, staňte sa nimi. Potrebujeme Vás a Vašu podporu.

ĎAKUJEME VAŠE DETI
 


VIDEO NÁZOR VAŠICH DETÍ A INÉ VIDEÁ​

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.florpedo.sk