TRÉNINGY

Tréningy kategórie mladšej prípravky, staršej prípravky, mladších žiakov, mladších žiačok a brankárkse tréningy, uskutočňujeme v telocvični základnej školy Černyševského 8 v Bratislave.

Tréningy kategórie starších žiakov, starších žiačok, dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek, mužov a žien, uskutočňujeme v športovej hale Elán na Bajkalskej 7 v Bratislave.


Tabuľka mužských kategórii v súťažnom ročníku 2018/19, rok narodenia hráča:

Kategória rok narodenia hráča
2. liga mužov 2001 a starší
Extraliga juniorov   2000, 2001, 2002, 2003  
juniori 2000 - 2001
dorastenci 2002 - 2003
starší žiaci 2004 - 2005
mladší žiaci 2006 - 2007
staršia prípravka 2008 - 2009
mladšia prípravka 2010 - 2011

Tabuľka ženských kategórii v súťažnom ročníku 2018/19, rok narodenia hráčky:

Kategória rok narodenia hráčky
1. liga žien 2005 a staršie
juniorky 2000 - 2001
dorastenky 2002 - 2003
staršie žiačky 2004 - 2005
mladšie žiačky 2006 - 2007
staršia prípravka 2008 - 2009
mladšia prípravka 2010 - 2011