TRÉNINGY

Tréningy kategórie mladšej prípravky, staršej prípravky, mladších žiakov, mladších žiačok a brankárkse tréningy, uskutočňujeme v telocvični základnej školy Černyševského 8 v Bratislave.

Tréningy kategórie starších žiakov, starších žiačok, dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek, mužov a žien, uskutočňujeme v športovej hale Elán na Bajkalskej 7 v Bratislave.


Tabuľka mužských kategórii v súťažnom ročníku 2017/18, rok narodenia hráča:

Kategória rok narodenia hráča
2. liga mužov 2001 a starší
Extraliga juniorov   1999, 2000, 2001, 2002  
juniori 1999 - 2000
dorastenci 2001 - 2002
starší žiaci 2003 - 2004
mladší žiaci 2005 - 2006
staršia prípravka 2007 - 2008
mladšia prípravka 2009 - 2010

Tabuľka ženských kategórii v súťažnom ročníku 2017/18, rok narodenia hráčky:

Kategória rok narodenia hráčky
1. liga žien 2004 a staršie
juniorky 1999 - 2000
dorastenky 2001 - 2002
staršie žiačky 2003 - 2004
mladšie žiačky 2005 - 2006
staršia prípravka 2007 - 2008
mladšia prípravka 2009 - 2010